© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Počas sezóny:
od 1. mája do 31. októbra

EXPOZÍCIE A VÝSTAVY
V BUDOVE KAŠTIEĽA

Pondelok
09,00 - 16,00 hod.
Utorok - Piatok
09,00 - 18,00 hod.
Sobota - Nedeľa
14,00 - 18,00 hod.

Začiatok prehliadky
v umelecko-historickej expozícii každú celú hodinu.

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
A BÝVANIA

Pondelok - Nedeľa
9,00 - 18,00 hod.

Obedňajšia prestávka
11.00-11.45
--------------------------------
Mimo sezóny:
od 1. novembra do 30. apríla
VÝSTAVY V BUDOVE KAŠTIEĽA
Pondelok - piatok
09,00 - 15,00 hod.
Sobota - Nedeľa zatvorené

EXPOZÍCIE V BUDOVE KAŠTIEĽA A SKANZEN
otvorené len v pracovných dňoch pre vopred ohlásené návštevy (min. 5 osôb)
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo pre návštevníkov nových sprievodcov po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
  Počiatky histórie Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960 a sú spojené s rozhodnutím Rady Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom. Štatút Okresného vlastivedného múzea sme získali v roku 1964. Zbernú oblasť vymedzovali hranice okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
  K podstatnejšiemu rozšíreniu múzejných zbierok dochádza v 2. polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. stor. čo má za následok i personálne posilnenie organizácie odbornými pracovníkmi. V súčasnom období je v zbierkových fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo 17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú činnosť.
  Prvá stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“ bola verejnosti sprístupnená už v roku 1971 a postupne rozširovaná a reinštalovaná (1982, 1987, 1991) tvorí základ prezentácie múzea. V roku 1973 bola sprístupnená expozícia novších dejín. V auguste 1984 bola pre verejnosť otvorená expozícia ľudovej architektúry a bývania. Od roku 1989 je súčasťou múzea Galerijná sieň Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia pribudla v roku 1990.  V rokoch 1996 - 2008 život a históriu rómskeho etnika na Východnom Slovensku približovala návštevíkom výstava Z dejín Rómov na Slovensku.
  Zatiaľ poslednou otvorenou stálou expozíciou, ktorej prehliadku od roku 2009 ponúka múzeum verejnosti je Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodnych priestoroch kaštieľa v Humennom.
  Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov pestrú paletu výstav a podujatí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ponuka Vihorlatského múzea pre všetky stredné školy v Humennom
Predmet mesiaca
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom
Vihorlatské múzeum vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a priľahlého skanzenu ponúka svojim návštevníkom prehliadku viac než sto štyridsiatich tisíc historických zbierkových predmetov. Jedným z nich je impozantný kaštieľsky krb zo vzácneho mramoru z talianskej Verony (mramor z talianskeho mesta Verona je dodnes vyhľadávaný a mesto je preslávené nielen prírodným náleziskom, historickou architektúrou a umením - je to aj miesto  Shakespearovho príbehu Rómea a Júlie).

Krb z veronského mramoru
Veľký krb z červeného veronského mramoru sa v  renesančnom kaštieli - sídle Vihorlatského múzea v Humennom nachádza vo vstupnej hale na podlaží takzvaného pánskeho krídla. Zhotovený bol v priebehu 19. storočia rodinou Andrássy. Krb stojí na podstavcoch v tvare mohutných levích láb. Nad každou z nich je situovaná figúra v podobe ležiaceho leva. Krbovú nadstavbu zdobí plasticky vyobrazený erb a heslo rodu Andrássyovcov, posledných majiteľov humenského kaštieľa. Na erbovom štíte sú vyobrazené na pažiti dva privrátené levy s vyvýšenými prednými labami, spoločne držiace svätoštefanskú korunu. Štít je prevýšený deväťcípou grófskou korunkou s prikrývadlami a jeho strážcami sú postavy s podobou géniov. Pod erbovým štítom je situované rodové heslo: „FIDELITATE ET FORTITUDINE“, v preklade z latinského do slovenského jazyka: „VERNE A STATOČNE“.
Monumentálny architektonický prvok v hale kaštieľa s využitím levích figúr zdôrazňuje andrássyovskú erbovú pečať, ktorú v kaštieli nachádzame aj na ďalších zbierkových predmetoch
Mgr. Ľudmila Tirpáková
Vihorlatské múzeum Humenné
Ponuka Vihorlatského múzea pre všetky stredné školy v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka „kontakt“ s prírodou Horného Zemplína, ako základ pre vyučovací proces na úseku geológie, botaniky, zoológie, ochrany prírody a životného prostredia.
Ide o prvotné informácie o živej a neživej prírode, o vzťahu človeka k prírode a jej zložkám, o vzťahoch medzi živočíchmi a pod. Popri týchto emotívne ladených poznatkoch žiaci vhodnou formou dostanú aj informácie o práci v múzeu na úseku prírodovedy (napríklad budovanie zbierok a i.).
Na výber majú školy tieto možnosti:
1.
prednáška a beseda s premietaním farebných diapozitívov v múzeu (Krásy prírody nášho regiónu)
2. prednáška a beseda v Prírodovednej expozícii múzea
3. prednáška a beseda s premietaním farebných diapozitívov priamo na škole (podľa vzájomnej dohody)
4. premietanie filmov „Krása Polonín“ alebo „Návrat zubra“ v koncertnej sále múzea.
Na uvedené akcie sa záujemcovia môžu prihlásiť telefonicky na číslo Vihorlatského múzea - 775 2240
Vihorlatské múzeum v Humennom oznamuje ctenej verejnosti, že v dňoch
29. augusta a 1. septembra 2016 budú múzejné expozície a objekt kaštieľa z technických príčin zatvorené.
Expozícia ľudovej architektúry a bývania (skanzen) bude počas oboch dní návštevníkom prístupná.
Ďakujeme za pochopenie.