© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Počas sezóny:
od 1. mája do 31. októbra

EXPOZÍCIE A VÝSTAVY
V BUDOVE KAŠTIEĽA

Pondelok
09,00 - 16,00 hod.
Utorok - Piatok
09,00 - 18,00 hod.
Sobota - Nedeľa
14,00 - 18,00 hod.

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
A BÝVANIA

Pondelok - Nedeľa
9,00 - 18,00 hod.
--------------------------------
Mimo sezóny:
od 1. novembra do 30. apríla

VÝSTAVY V BUDOVE KAŠTIEĽA
Pondelok - piatok
09,00 - 15,00 hod.
Sobota - Nedeľa zatvorené

EXPOZÍCIE V BUDOVE KAŠTIEĽA A SKANZEN
otvorené len v pracovných dňoch pre vopred ohlásené návštevy
(min. 5 osôb)
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo pre návštevníkov nových sprievodcov po jeho expozíciách.
  Počiatky histórie Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960 a sú spojené s rozhodnutím Rady Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom. Štatút Okresného vlastivedného múzea sme získali v roku 1964. Zbernú oblasť vymedzovali hranice okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
  K podstatnejšiemu rozšíreniu múzejných zbierok dochádza v 2. polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. stor. čo má za následok i personálne posilnenie organizácie odbornými pracovníkmi. V súčasnom období je v zbierkových fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo 17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú činnosť.
  Prvá stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“ bola verejnosti sprístupnená už v roku 1971 a postupne rozširovaná a reinštalovaná (1982, 1987, 1991) tvorí základ prezentácie múzea. V roku 1973 bola sprístupnená expozícia novších dejín. V auguste 1984 bola pre verejnosť otvorená expozícia ľudovej architektúry a bývania. Od roku 1989 je súčasťou múzea Galerijná sieň Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia pribudla v roku 1990.  V rokoch 1996 - 2008 život a históriu rómskeho etnika na Východnom Slovensku približovala návštevíkom výstava Z dejín Rómov na Slovensku.
  Zatiaľ poslednou otvorenou stálou expozíciou, ktorej prehliadku od roku 2009 ponúka múzeum verejnosti je Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodnych priestoroch kaštieľa v Humennom.
  Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov pestrú paletu výstav a podujatí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O z n a m y  -  a k t u a l i t y
 
 
Ponuka Vihorlatského múzea pre všetky stredné školy v Humennom

Oprava strechy dreveného kostolíka v skanzene

Na kostolíku sv. Michala archanjela z Novej Sedlice, umiestnenom  v skanzene Vihorlatského múzea, prebieha už druhý mesiac oprava šindľovej strechy. Kostolík bol v pôvodnej lokalite postavený v roku 1764. V rokoch 1972 - 1974 bol prevezený do Humenného a je najstaršou a najvýznamnejšou stavbou v skanzene Vihorlatského múzea.
Potreba opravy strechy vyplynula z pôsobenia času, poveternostných vplyvov i parazitujúcich machov a lišajníkov. V minulom roku bol v rámci projektu s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR zakúpený potrebný materiál a v tomto roku sa pristúpilo k samotnej oprave. Tá zahŕňa kompletnú výmenu šindľovej krytiny, strešných lát a poškodenej časti krovu, pričom sa kopíruje pôvodný tvar strechy. Je potrebné vymeniť cca. 450 m2 strešnej krytiny, pričom práce prebiehajú aj na najvyššej veži vo výške 18 m nad zemou.  Zhotoviteľ, firma Bromastav z Moravy, používa pri výmene štiepané drevené šindle, ktoré majú dlhšiu životnosť ako rezané šindle. Náročnosť prác znásobujú ozdobné ukončenia niektorých radov šindľov, ktoré je potrebné zachovať. Po montážnych prácach bude krytina ošetrená ochranným náterom. Ukončenie prác je plánované na mesiace október - november 2013.
Z dôvodu prebiehajúcich prác je kostolík pre návštevníkov neprístupný. Vstupné je znížené o 0,50 € vo všetkých kategóriách.
Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
 

Vihorlatské múzeum vyberá zo svojich zbierok zaujímavé zbierkové predmety a postupne vám ich bude približovať po názvom - Predmet mesiaca
Postel
Štvrtá etapa reštaurovania nástenných malieb v humenskom kaštieli.... viac
H/AMFO Roberta Spielmanna 2016 - vyhodnotenie
Dôležitý oznam!

Po zlúčení Vihorlatského múzea v Humennom a Vihorlatského osvetového strediska v júli 2015 nesie kompetencie v oblasti osvetových činností pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce organizácia Vihorlatské múzeum v Humennom.
...viac info na tomto mieste...